3 CÔNG KHAI

Tháng Mười 10, 2017 10:46 sáng

3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/BDGĐT

( Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Trường Mầm Non Hiếu Liêm Thông báo:

1. BẢNG CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

2. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC- NUÔI DƯỠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

3.CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

4.CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM HỌC 2017-2018

3-CÔNG-KHAI