3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/BDGĐT

Tháng Năm 9, 2017 7:25 sáng

tải file

3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/BDGĐT

( Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Trường Mầm Non Hiếu Liêm Thông báo:

1. BẢNG CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

2. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC- NUÔI DƯỠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

3.CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

4.CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM HỌC 2016-2017