chucai

công khai theo thông tư 36

BC TT 36 DÁN NÊM YẾT 18-19 1. BẢNG CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019 2. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC- NUÔI DƯỠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC…
36255753_539159659814131_8707887712641744896_n

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28-6) Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Gia đình là một tế…

3 CÔNG KHAI

3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/BDGĐT ( Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) Trường Mầm Non Hiếu Liêm Thông báo: 1. BẢNG CAM…