Trường mầm non Hiếu Liêm triển khai quét mã QR- Code để khai báo y tế tới CBGVNV và phụ huynh học sinh

Tháng Bảy 5, 2021 8:52 chiều

Để phòng chống dịch Covid-19 được an toàn, nhà trường yêu cầu tất cả CBGVNV, người lao động, phụ huynh học sinh, khách đến trường liên hệ công việc phải thực hiện việc cài đặt ứng dụng: 

“ Vietnam Health Declaration”  hoặc “Bluezone” hoặc “NCOVI”.

Thực hiện việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã đến và đi cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị và nhân dân tới liên hệ công việc. Sáng ngày 5/7/2021 Trường Mầm non Hiếu Liêm đã thực hiện in và dán mã QR- code tại các địa điểm của nhà trường. Tại các lớp học giáo viên dán tại vị trí thuận tiện như cửa ra vào bảng tin của lớp. Ngoài ra nhà trường thông báo tới toàn bộ CBGVNV và phụ huynh học sinh, khách đến liên hệ tới nhà trường cần thực hiện quét mã QR code. 100% CBGVNV nhà trường đã cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone. Nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh cài đặt ứng dụng Vietnam Health , NCOVI hoặc Bluezone để thực hiện điền thông tin khai báo y tế trên ứng dụng. Sau khi cài đặt, sử dụng một trong các ứng dụng trên quét mã QR tại điểm kiểm dịch để thực hiện Check in khi đến trường và Check out khi rời khỏi trường. Đối với các trường hợp không có điện thoại thông minh nhà trường cử CBGVNV hướng dẫn sử dụng máy tính thực hiện truy cập hệ thống (website https://tokhaiyte.vn) để được in mã QR- code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để xác nhận. Hy vọng đây là biện pháp để CBGVNV và phụ huynh trường Mầm non 1-6 thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid 19

 

 

mã cord